Agri-Advisory Portal কৃষি পরামর্শক বাতায়ন
Agri-Advisory Portal কৃষি পরামর্শক বাতায়ন
Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
Bangladesh Agricultural Research Council (BARC) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল
Ministry Of Agriculture কৃষি মন্ত্রণালয়
Ministry Of Agriculture কৃষি মন্ত্রণালয়

{{v.situation_name}}

Variety Name: {{d.name}}
Situation: {{d.situation_name}}
Duration (Days): {{d.duration_days_from}} - {{d.duration_days_to}}
Yield (ton/ha): {{d.yield_t_p_ha}}
Release Year: {{d.release_year}}
Characteristics:
{{d.characteristics}}

{{v.situation_name_bn}}

জাতের নাম: {{d.name_bn}}
পরিস্থিতি: {{d.situation_name_bn}}
জীবনকাল (দিন): {{d.duration_days_from_bn}} - {{d.duration_days_to_bn}}
ফলন (টন / হেক্টর): {{d.yield_t_p_ha_bn}}
অবমুক্তির বছর: {{d.release_year_bn}}
বৈশিষ্ট্য:
{{d.characteristics_bn}}